Haptotherapie kinderen & ouders

Kinderen kunnen soms niet lekker in hun vel zitten. Dit kan komen door gebeurtenissen op school, in het gezin of door problematiek in het kind zelf. Ze weten niet altijd meer wat ze voelen, hebben hier geen woorden voor, uiten dit soms door onrust, boosheid of in angsten en kunnen hun zelfvertrouwen kwijt zijn. Ze kunnen moeite hebben gekregen met het contact met anderen.
Haptotherapie laat kinderen stilstaan bij wat ze voelen en kijken naar hun eigen mogelijkheden. Op deze manier kunnen ze hun gevoelens leren kennen en verwoorden. Er kan weer ruimte ontstaan waarin ze in hun eigen tempo en op hun eigen wijze kunnen groeien en ontwikkelen. Als ouders zijn jullie de belangrijkste mensen in het leven van je kind(eren) die hen kunnen ondersteunen. Daarom werk ik met jonge kinderen altijd met ouders en kinderen samen.

Vindt u het leuk om te lezen over een behandeling, dan kunt u in de rechterkolom klikken op de 2 artikelen die ik heb geschreven voor het vakblad Haptonomisch Contact.

Haptotherapie kan zinvol zijn voor kinderen en jongeren die:

  • gepest worden of zelf pesten
  • zich weinig bewust zijn van hun lijf
  • moeite hebben met herkennen en verwoorden van hun gevoel
  • gespannen of onrustig zijn
  • problemen hebben met (het aangeven van) grenzen
  • vaak ruzie krijgen
  • angstig zijn en/of weinig zelfvertrouwen hebben
  • moeite hebben met het leggen van contact
  • moeilijkheden ondervinden door ADHD / PDDNOS / hoogbegaafdheid etc.

Werkwijze

Haptotherapie biedt jonge kinderen, pubers en ouders een veilige speelse plek waar aan de hand van speloefeningen en gesprekjes kan worden ervaren wat zij doen in het contact met anderen. Soms komen ze op de behandelbank om ook in hun lijf te voelen wat hen dwars zit en hoe ze zich weer kunnen verbinden met zichzelf en de ander.

Ik werk altijd samen met jullie als ouders. We kijken in de sessie met jullie kind in spel en gesprek waar jullie tegenaan lopen en wat daarin nodig is. Bijvoorbeeld het  uitnodigen tot stevigheid, tot zelfstandigheid, omgaan met grenzen, afstemmen op elkaar en samen spelen of het invoeren van structuur. Het kan ook gaan om een behoefte aan meer rust of praten over wat de problematiek voor jullie en het gezin betekent. We kijken naar wat helpend en wat mogelijk is.

Voor kinderen (en volwassenen) is het van belang vanaf hun vroegste jeugd goed te worden aangeraakt. Een liefdevolle aanraking biedt basisvertrouwen en veiligheid. Beide zijn essentieel voor een evenwichtige ontwikkeling. Wanneer dit affectieve contact om verschillende redenen ontbreekt, kunnen we samen werken aan herstel daarvan.

Wilt u meer lezen over kinderhaptotherapie dan kunt u doorklikken naar mijn artikelen.

Artikel 1:https://www.praktijkzuiderboomgaard.nl/wp-content/uploads/2018/07/ArtikelAmmelievanBeurden-1.pdf

Artikel 2:https://www.praktijkzuiderboomgaard.nl/wp-content/uploads/2018/10/HaptonomischContact_AmmelieVanBeurden_Zuiderboomgaard.pdf

Welkom voor een afspraak

Ben je benieuwd of haptotherapie jullie verder kan helpen? Je kunt mij bellen of mailen met een vraag, voor een afspraak of voor een kosteloos kennismakingsgesprek. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Telefoon: 06-45245896
Email: info@zuiderboomgaard.nl

De frequentie bij kinderen begint meestal met 1 keer in de week naar eenmaal per twee weken. Ik werk, indien nodig, graag samen met anderen disciplines zoals een kinderfysiotherapeut, huisarts of kinderpsycholoog.

Kosten en vergoedingen

Een sessie duurt max. een uur waarbij het tarief € 85,- is. Ik ben GZ- Haptotherapeut en geregistreerd bij de beroepsvereniging voor haptotherapeuten VVH. U kunt met een aanvullende verzekering bij de meeste zorgverzekeringen een gedeeltelijke vergoeding krijgen. Haptotherapie gaat niet af van het eigen risico. Bij een inkomen beneden een bepaalde grens kunt u een aanvraag doen bij de Sociale Dienst voor Bijzondere Bijstand.

Voor betalingsvoorwaarden zie: Betalingsvoorwaarden Praktijk Zuiderboomgaard
Voor de Privacy policy zie: Privacy policy Praktijk Zuiderboomgaard