Systemisch coachen / Kunstzinnig werken

Systemisch coachen

'Er is een heel land achter je'

We zijn allemaal onderdeel van het geheel. Je bewust zijn van dat geheel hangt van jou als vraagsteller af.

Systemisch coachen is gebaseerd op de visie van familieopstellingen en Bert Hellinger en wordt in individuele coaching toegepast. Er kan met zowel materialen als in de verbeelding een opstelling m.b.t. de vraag worden gemaakt.

Kunstzinnig werken

‘Wie in de diepte is geweest, hoeft zich alleen nog maar naar boven te laten drijven’

Kunstzinnig dynamisch coachen kijkt naar 5 gebieden:

  • cognitief
  • fysiek
  • sociaal
  • emotioneel
  • spiritueel

Klei, een krabbel op papier en/of kleurpotloden, bieden de mogelijkheid om snel te verhelderen wat er dwars zit en wat wordt verlangd. We kunnen met ons verstand van alles voor onszelf bedenken en uitspreken maar een beeld maakt gevoelsmatig vaak sterk helder hoe de koers is.

‘Dynamisch’ coachen biedt de mogelijkheid om te kijken op welk gebied er wat nodig is en hoe dat vormgegeven kan worden.