Systemisch coachen / Kunstzinnig werken

Systemisch coachen

' Er is een heel land achter je'

We zijn allemaal onderdeel van het geheel. Je bewust zijn van dat geheel hangt van jou als vraagsteller af.

Systemisch coachen is gebaseerd op de visie van familie opstellingen en Bert Hellinger maar wordt in de individuele coaching toegepast. Er kan met materialen en in de verbeelding een opstelling m.b.t. de vraag worden gemaakt.

Kunstzinnig werken

‘Wie in de diepte is geweest, hoeft zich alleen nog maar naar boven te laten drijven’

Kunstzinnig dynamisch coachen kijkt naar 5 gebieden:

  • cognitief
  • fysiek
  • sociaal
  • emotioneel
  • spiritueel

Klei, een krabbel op papier, kleurpotloden, bieden de mogelijkheid om snel te verhelderen wat er dwars zit en wat wordt verlangd. We kunnen met ons verstand van alles voor onszelf bedenken maar een beeld maakt gevoelsmatig helder hoe de koers is.

‘Dynamisch’ coachen biedt de mogelijkheid om te kijken op welk gebied er wat nodig is en hoe dat vorm gegeven kan worden.