Tarieven / Betalingsvoorwaarden / Privacy / Klachtenprocedure / Beroepscode

Tarieven en vergoedingen

Een sessie is een uur met een tarief van €80,- Met ingang van 1 januari 2022 wordt mijn tarief €85,- per uur.

Haptotherapie en psychosociale therapie gaan niet van het eigen risico af. De meeste zorgverzekeraars vergoeden gedeeltelijk bij een aanvullende verzekering. Werkgevers kunnen in de kosten voor haptotherapie of psychosociale therapie tegemoet te komen. Voor ZZP’rs kan de factuur ook op coaching op haptonomische basis.

Ik ben geregistreerd als haptotherapeut en psychosociaal therapeut bij de NFG en RBCZ en ik ben geregistreerd bij de beroepsvereniging voor haptotherapeuten de VVH.

Betalingsvoorwaarden

Afspraken die door u niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij het niet afzeggen of bij het afzeggen van de afspraak binnen 24 uur, moet de gereserveerde tijd aan u in rekening worden gebracht.

Na afloop van iedere kalendermaand ontvangt u de factuur. Deze dient binnen de termijn van 30 dagen te worden voldaan. Wanneer u de betalingstermijn overschrijdt of in verzuim verkeert, ben ik gerechtigd om incassomaatregelen te gaan treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.

Privacy Policy

Wanneer u zich bij mij aanmeld voor therapie gaat u akkoord met mijn Privacy policy. Voor inzage klik hier: https://www.praktijkzuiderboomgaard.nl/wp-content/uploads/2018/10/Privacy-Policy-Praktijk-Zuiderboomgaard.pdf

Klachtenprocedure

Deze klachtenprocedure dient ervoor om u als cliënt te informeren over de mogelijkheden om uw ontevredenheid of klacht kenbaar te maken. Voor inzage klik hier:
https://www.praktijkzuiderboomgaard.nl/wp-content/uploads/2019/03/Klachtenprocedure-Vereniging-voor-Haptotherapeuten.pdf

Beroepscode

Ik werk volgens de beroepscode van de Vereniging voor Haptotherapeuten. Voor inzage klik hier: https://www.praktijkzuiderboomgaard.nl/wp-content/uploads/2019/03/Beroepscode-GZ-Haptotherapeut.pdf