Tarieven / Betalingsvoorwaarden / Privacy

Tarieven en vergoedingen

Een sessie duurt max. een uur waarbij het tarief € 85,- is. Voor mensen met een laag inkomen is het tarief 80,-. Het tarief is inclusief eigen verslaglegging en contact met verwijzers. Door mijn registratie bij de VVH (beroepsvereniging) ben ik GZ-Haptotherapeut en kan u met een aanvullende verzekering bij de meeste zorgverzekeringen een gedeeltelijke vergoeding krijgen. Haptotherapie gaat niet af van het eigen risico. Werkgevers zijn soms bereid om in de kosten voor haptotherapie tegemoet te komen. Bij een inkomen beneden een bepaalde grens kunt u een aanvraag doen bij de Sociale Dienst voor Bijzondere Bijstand.

Privacy Policy

Wanneer u zich bij mij aanmeld voor therapie gaat u akkoord met mijn Privacy policy. Klik hier voor:https://www.praktijkzuiderboomgaard.nl/wp-content/uploads/2018/10/Privacy-Policy-Praktijk-Zuiderboomgaard.pdf

Betalingsvoorwaarden

Afspraken die door u niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij het niet afzeggen of bij het afzeggen van de afspraak binnen 24 uur, moet ik de gereserveerde tijd helaas aan u in rekening brengen.
Na afloop van iedere kalendermaand ontvangt u de factuur. Deze dient binnen de termijn van 30 dagen te worden voldaan. Wanneer u de betalingstermijn overschrijdt of in verzuim verkeert, ben ik gerechtigd om incassomaatregelen te gaan treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.