Tarieven / Betalingsvoorwaarden / Privacy / Klachtenprocedure / Beroepscode

Tarieven en vergoedingen

Een sessie duurt max. een uur waarbij het tarief € 8o,- is en voor mensen met een hoog inkomen is het tarief 85,-. Ik probeer met dat verschil een client met weinig inkomen tegemoet te komen. Ik ben GZ- Haptotherapeut en geregistreerd bij de Vereniging voor Haptotherapeuten en de Vereniging voor Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding. Met een aanvullende verzekering kunt u bij de meeste zorgverzekeringen een gedeeltelijke vergoeding krijgen. Haptotherapie gaat niet af van het eigen risico. Werkgevers zijn soms bereid om in de kosten voor haptotherapie tegemoet te komen. Bij een inkomen beneden een bepaalde grens kunt u een aanvraag doen bij de Sociale Dienst voor Bijzondere Bijstand.

Betalingsvoorwaarden

Afspraken die door u niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij het niet afzeggen of bij het afzeggen van de afspraak binnen 24 uur, moet de gereserveerde tijd aan u in rekening worden gebracht.
Na afloop van iedere kalendermaand ontvangt u de factuur. Deze dient binnen de termijn van 30 dagen te worden voldaan. Wanneer u de betalingstermijn overschrijdt of in verzuim verkeert, ben ik gerechtigd om incassomaatregelen te gaan treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.

Privacy Policy

Wanneer u zich bij mij aanmeld voor therapie gaat u akkoord met mijn Privacy policy. Voor inzage klik hier: https://www.praktijkzuiderboomgaard.nl/wp-content/uploads/2018/10/Privacy-Policy-Praktijk-Zuiderboomgaard.pdf

Klachtenprocedure

Deze klachtenprocedure dient ervoor om u als cliënt te informeren over de mogelijkheden om uw ontevredenheid of klacht kenbaar te maken. Voor inzage klik hier:
https://www.praktijkzuiderboomgaard.nl/wp-content/uploads/2019/03/Klachtenprocedure-Vereniging-voor-Haptotherapeuten.pdf

Beroepscode

Ik werk volgens de beroepscode van de Vereniging voor Haptotherapeuten. Voor inzage klik hier: https://www.praktijkzuiderboomgaard.nl/wp-content/uploads/2019/03/Beroepscode-GZ-Haptotherapeut.pdf