Tarieven / Betalingsvoorwaarden / Privacy / Klachtenprocedure / Beroepscode

Tarieven en vergoedingen

Een sessie is een uur waarbij het tarief voor mensen met een lager inkomen €80,- is en anders €85,- .

Haptotherapie gaat niet af van het eigen risico. De meeste zorgverzekeringen vergoeden gedeeltelijk bij een aanvullende verzekering. Werkgevers kunnen bereid zijn om in de kosten voor haptotherapie tegemoet te komen. Voor ZZP’rs kan de factuur ook op ‘Coaching op Haptonomische basis’ en op de zaak. Bij een inkomen beneden een bepaalde grens kunt u een aanvraag doen bij de Sociale Dienst voor Bijzondere Bijstand.

Ik ben GZ- Haptotherapeut en geregistreerd bij de beroepsvereniging voor haptotherapeuten VVH.

Voor betalingsvoorwaarden zie: Betalingsvoorwaarden praktijk Zuiderboomgaard
Voor de Privacy policy zie: Privacy policy Praktijk Zuiderboomgaard

Betalingsvoorwaarden

Afspraken die door u niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij het niet afzeggen of bij het afzeggen van de afspraak binnen 24 uur, moet de gereserveerde tijd aan u in rekening worden gebracht.

Na afloop van iedere kalendermaand ontvangt u de factuur. Deze dient binnen de termijn van 30 dagen te worden voldaan. Wanneer u de betalingstermijn overschrijdt of in verzuim verkeert, ben ik gerechtigd om incassomaatregelen te gaan treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.

Privacy Policy

Wanneer u zich bij mij aanmeld voor therapie gaat u akkoord met mijn Privacy policy. Voor inzage klik hier: https://www.praktijkzuiderboomgaard.nl/wp-content/uploads/2018/10/Privacy-Policy-Praktijk-Zuiderboomgaard.pdf

Klachtenprocedure

Deze klachtenprocedure dient ervoor om u als cliënt te informeren over de mogelijkheden om uw ontevredenheid of klacht kenbaar te maken. Voor inzage klik hier:
https://www.praktijkzuiderboomgaard.nl/wp-content/uploads/2019/03/Klachtenprocedure-Vereniging-voor-Haptotherapeuten.pdf

Beroepscode

Ik werk volgens de beroepscode van de Vereniging voor Haptotherapeuten. Voor inzage klik hier: https://www.praktijkzuiderboomgaard.nl/wp-content/uploads/2019/03/Beroepscode-GZ-Haptotherapeut.pdf