Tarieven / Betalingsvoorwaarden / Privacy / Klachtenprocedure / Beroepscode

Tarieven en vergoedingen

Een sessie duurt max. een uur waarbij het tarief € 85,- is. Voor mensen met een laag inkomen is het tarief 80,-. Het tarief is inclusief eigen verslaglegging en contact met verwijzers. Ik ben GZ- Haptotherapeut en geregistreerd bij de Vereniging voor Haptotherapeuten. U kunt met een aanvullende verzekering bij de meeste zorgverzekeringen een gedeeltelijke vergoeding krijgen. Haptotherapie gaat niet af van het eigen risico. Werkgevers zijn soms bereid om in de kosten voor haptotherapie tegemoet te komen. Bij een inkomen beneden een bepaalde grens kunt u een aanvraag doen bij de Sociale Dienst voor Bijzondere Bijstand.

Bij de Vereniging voor Haptotherapeuten kunt een overzicht van vergoedingen door verzekeraars vinden. Klik hier: https://haptotherapeuten-vvh.nl/mediatheek/lidmaatschap/50-vergoedingen-zorgverzekeraars-2019/file

Betalingsvoorwaarden

Afspraken die door u niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij het niet afzeggen of bij het afzeggen van de afspraak binnen 24 uur, moet ik de gereserveerde tijd aan u in rekening brengen.
Na afloop van iedere kalendermaand ontvangt u de factuur. Deze dient binnen de termijn van 30 dagen te worden voldaan. Wanneer u de betalingstermijn overschrijdt of in verzuim verkeert, ben ik gerechtigd om incassomaatregelen te gaan treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.

Privacy Policy

Wanneer u zich bij mij aanmeld voor therapie gaat u akkoord met mijn Privacy policy. Klik hier voor:https://www.praktijkzuiderboomgaard.nl/wp-content/uploads/2018/10/Privacy-Policy-Praktijk-Zuiderboomgaard.pdf

Klachtenprocedure

Deze klachtenprocedure dient ervoor om u als cliënt te informeren over de mogelijkheden om uw ontevredenheid of klacht kenbaar te maken. Voor inzage klik hier:

https://www.praktijkzuiderboomgaard.nl/wp-content/uploads/2019/03/Klachtenprocedure-Vereniging-voor-Haptotherapeuten.pdf

Beroepscode

Ik werk volgens de beroepscode van de Vereniging voor Haptotherapeuten. Voor inzage klik hier: https://www.praktijkzuiderboomgaard.nl/wp-content/uploads/2019/03/Beroepscode-GZ-Haptotherapeut.pdf